Noosfæren, begrep brukt blant annet av Pierre Teilhard de Chardin for å betegne «sfæren av den menneskelige tanke», til forskjell fra de sfærene som har sin opprinnelse i naturen som atmosfæren, biosfæren, hydrosfæren og litosfæren. Noosfæren ble, av Chardin, sett på som det tredje trinn i jordens utvikling, etter geosfæren og biosfæren.