Antropoteologi, erkjennelse av Guds vesen ved betraktning av menneskenaturen. Begrepet er stundom brukt av antroposofer til karakteristikk av eget standpunkt.