Creatio ex nihilo, skapelse ut av intet. Det karakteriserer i filosofien den kristne Gud, i motsetning til Platons håndverkergud (demiurg) som former en allerede eksisterende materie.