Credo ut intelligam, jeg tror for at jeg skal forstå. Det er berømte ord av Anselm av Canterbury som i tilknytning til Augustin og i motsetning til dem som lærer at man skal forstå før man tror, sterkt fremhever troens nødvendighet som forutsetning for en høyere erkjennelse.