Høyvannslinje, den helt opptrukne linje på sjøkart som angir grensen mellom land og sjø, definert ved midlere høyvann.