Isogoner, kurver på et kart, trukket slik at de forbinder punkter med samme deklinasjon (misvisning).