Isokliner, kurver på et kart, trukket slik at de forbinder punkter med samme inklinasjon, dvs. samme forhold mellom vertikalkomponenten og horisontalkomponenten av det jordmagnetiske felt.