Koroplet, tematisk kart som viser en variabelverdi ved fargelegging av områdets statistiske enheter.