Linjeglatting, tilpasning. 1. Generering av en glatt (kontinuerlig deriverbar) representasjon for en linje på grunnlag av en representasjon i form av diskrete punkter og/eller kurveelementer. 2. Fjerning av uønskede svingninger langs en linje.