Tangeringslinje, på kart, linje på en referanseflate som er sammenfallende med projeksjonsflaten, f.eks. en tangeringsmeridian.