Stipling, tegne, markere (linje, omriss el.l.) med korte, avbrutte streker; tidl. også punktgravering.