Kompassrose er en stjernelignende figur i et kompass , på et kart eller lignende som peker ut hovedhimmelretningene nord , øst , sør , vest ; ofte ogsåmellomliggende himmelretninger.