Kartogram, fremstilling av statistiske forhold på et kart, f.eks. befolkningstetthet.