Aerokartografi, kartlegging ved hjelp av luftfotografering.