Motorvogn er i henhold til vegtrafikklovens definisjoner et hvert kjøretøy som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner og som blir drevet fram med motor. Begrepet motorvogn omfatter forskjellige kjøretøy som for eksempel ulike type biler, motorsykler, trucker, traktorer, gravemaskiner, bulldosere, hjullastere og snøscootere. Hele artikkelen