Stasjonsvogn, (amer. station wagon, eng. estate car, station-waggon), lukket bil spesielt utstyrt for befordring av så vel passasjerer som gods. Baksetet kan felles ned i gulvet eller på annen måte plasseres slik at det blir plass for last. Stasjonsvogner registreres i Norge som personbiler. Navnet stammer fra USA hvor stasjonsvogner har vært brukt til og fra jernbanestasjoner.