Automobil, (av auto- og lat. mobilis, 'bevegelig'), eldre ord for bil.