Motorslede, tidligere brukt transportredskap til bruk på snø og is, forsynt med glideflater, som oftest meier, drives fremover ved hjelp av motordrevne propeller eller et hjul som griper i underlaget. Etter hvert erstattet av beltedrevne kjøretøyer, weaseler (eller snowmobiler) og snøscootere.