Trolley-buss, (til eng. trolley, 'kjerre, dresin, vogn'), elektrisk drevet buss som henter ned strøm fra kjøreledninger opphengt over veibanen via to slepearmer. Driftsspenningen på kjørenettet er 600 volt. Den første norske trolleybuss ble tatt i bruk i Drammen 1909, driften ble her nedlagt 1967. Andre norske byer med trollyebussdrift var Oslo (1940–68), Stavanger (1947–63) og Bergen som fremdeles (2006) har to linjer.