Turbinbil, bil som blir drevet med gassturbin. I 1950- og 1960-årene foregikk en livlig eksperimentering og utvikling av turbinbiler, men det var vanskelig å konkurrere med stempelmotoren i driftsøkonomi. Dessuten bød den høye avgasstemperaturen på problemer, spesielt i byer. For større langtransportvogner ble turbindrift tatt i bruk i USA i en viss utstrekning i slutten av 1960-årene. Imidlertid førte høye driftskostnader og tekniske problemer til at turbindriften ble utkonkurrert av dieselmotoren.