Aluminiumlegeringer

Aluminiumlegeringer, sammensmeltning av aluminium med andre metaller. De mest brukte legeringsmetallene er kobber, silisium, magnesium, og zink. I praksis inndeles ofte aluminiumlegeringer i støpelegeringer og knalegeringer (smibare legeringer), men denne inndelingen er ikke skarp, fordi mange aluminiumlegeringer kan brukes både som støpelegeringer og knalegeringer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marisa Di Sabatino

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 5 artikler: