Magnesiumlegeringer, legeringer med ca. 90–99 % magnesium og grunnstoffene aluminium, sink og mangan som de viktigste legeringsemner. For spesielle formål brukes også magnesiumlegeringer som inneholder zirkonium, lantanoider, thorium, litium og sølv. Visse vanlige kombinasjoner av legeringselementene aluminium, sink og mangan inngår i standardiserte magnesiumlegeringer.Legeringsinnholdet angis som regel ved koder. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Magnesiumlegeringer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel