Lødighet er en angivelse av mengden sølv i sølvlegeringer. Lødigheten angis i 16-deler av vekten.