Blylegeringer, legering mellom bly og andre metaller. Rent bly, som er bløtt og lite strekkfast, egner seg dårlig til mange tekniske formål og legeres derfor med f.eks. antimon og arsen til harde blylegeringer som benyttes i blyakkumulatorer, prosjektiler, som lagermetall, med mer. Blylegeringer med tinn har lave smeltetemperaturer og benyttes bl.a. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Blylegeringer

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel