Additiv, tilsetningsstoff til andre stoffer eller til materialer for å endre deres egenskaper i ønsket retning. Anvendes bl.a. til å tilføre nye eller forbedre eksisterende egenskaper hos petroleumsprodukter. Se også tilsetningsstoffer.