Sterksyretall, fork. SAN, av eng. strong acid number, uttrykk for en oljes innhold av sterke syrer. Har betydning i produksjonskontroll ved fremstilling av drivstoffer og smøremidler. Brukes dessuten i en viss utstrekning ved tilstandskontroll av brukte systemoljer for å kontrollere forurensning av sterke syrer fra forbrenningen. Se også syretallet og totalsyretall.