Syreduggpunkt, temperatur hvor svovelsyre kondenseres ut (ca. 150 °C) fra røykgass ved forbrenning av olje. Svovelsyren dannes ved oksidasjon av svovelforbindelser i oljen. For å unngå korrosjon i forbrenningsanlegget bør røykgassen slippes ut av anlegget med temperaturer over syreduggpunktet.