Totalsyretall, en oljes samlede innhold av sterke og svake syrer. Brukes bl.a. ved tilstandskontroll av brukte smøreoljer, og gir et uttrykk for i hvilken grad oljen er oksidert. Se også syretall og sterksyretall.