Antibankestoff, kjemisk forbindelse som tilsettes motordrivstoff, særlig bensin. Hensikten er å unngå selvtenning og ukontrollert eksplosjonsartet forbrenning i motoren (motorbank). Tradisjonelt har tetraetylbly, (C2H5)4Pb blitt brukt. Imidlertid er det flere ulemper med blybensin. Både miljøhensyn og hensynet til katalysatormaterialet i avgassrenseanlegget har ført til utvikling av nye blyfrie bensiner. Disse blyfrie bensinblandingene inneholder ulike oktanforbedrende komponenter som motvirker motorbank, bl.a. metyl-t-butyleter, MTBE.