Cetanindeks, uttrykk for en brennoljes tennvillighet. Cetanindeksen beregnes etter en formel basert på brennoljens tetthet og destillasjonsforløp, og den gir vanligvis god overensstemmelse med målt cetantall for gass- og dieseloljer.