Dieselindeks, beregnet størrelse som gir et indirekte uttrykk for en brennoljes tennvillighet. Dieselindeks gir normalt en tallverdi noe høyere enn et målt cetantall for en gitt brennolje, og indeksen beregnes etter en formel med utgangspunkt i brennoljens anilinpunkt og tetthet. Anilinpunktet gir et inntrykk av brennoljens innhold av hydrokarbontyper (aromater) som reduserer brennoljens tennvillighet.