Restgass, de letteste hydrokarbongassene fra en raffineringsprosess; gass som er tilbake etter en behandlingsprosess.