Gass/olje-forhold, volumetrisk forholdstall mellom gass- og oljemengde i en prøve. I oljeindustrien angis GOR tradisjonelt i scf/bbl (standard kubikkfot gass per fat olje) målt ved 14,7 psia (normaltrykk) og 60 °F (15,6 °C).