Basetall, innholdet av baser (alkalier) i en olje, definert som det ekvivalente antall mg KOH (kaliumhydroksid) i 1 g olje, angis på basis av laboratorieanalyse. For motoroljer oppgir man ofte totalbasetallet, TBN (av eng. Total Base Number), som er en oljes samlede innhold av svake og sterke baser. Basetallet er et viktig mål for en motoroljes evne til å nøytralisere syrer. Sterkbasetallet, SBN, som angir en oljes innhold av sterke baser, har liten praktisk betydning.