Kullhydrogenering, kullhydrering, metode for foredling av kull, se bergiusprosessen.