Drago-doktrinen, doktrine fremsatt 1902 av den argentinske utenriksminister Drago for å hindre militær intervensjon i Latin-Amerika fra de europeiske stormakter. Foranledningen var den britisk-tysk-italienske aksjon mot Venezuela for å tvinge landet til å oppfylle sine misligholdte gjeldsforpliktelser. Doktrinen fastslo at misligholdte gjeldsforpliktelser ikke skulle gi europeiske makter noe rettsgrunnlag for intervensjon og enda mindre militær okkupasjon. Slike tvister skulle pådømmes av vedkommende stats egne domstoler eller innbringes for en internasjonal voldgiftsdomstol.