Hussein Ibn Ali, konge av Hedsjas 1916–24. Etter den ungtyrkiske revolusjon 1908 ble han utnevnt til beskytter av de hellige steder i Hedsjas. Under den første verdenskrig organiserte han i forståelse med britene det arabiske opprør mot tyrkerne. Han lot seg utrope til konge over alle arabiske land, men ble av stormaktene bare anerkjent som konge av Hedsjas. I 1924 lot han seg utrope til kalif, men kom i konflikt med sin mektige nabo Abdulaziz Ibn Saud og måtte gi opp sitt kongerike. Han var far til kongene Abdullah av Jordan og Feisal 1 av Irak.