Midtøstens historie har hatt stor innvirkning på verdenshistorien og dermed utviklingen også i vår del av verden. I oldtiden vokste flere av de eldste kjente sivilisasjoner fram i Midtøsten; i nyere tid har europeiske stormakters politikk bidratt til flere konflikter som har fått konsekvenser ut over regionen selv, inklusive Palestina-spørsmålet og Midtøsten-konflikten.Flere banebrytende trekk i menneskehetens sosiale og økonomiske utvikling fant sted her, blant annet etablering av jordbruk cirka 9500 fvt., temming av dyr til husdyrhold cirka 8000 fvt., og samtidig utvikling av redskapsteknologi. Hele artikkelen