Øystein Aslaksson, norsk geistlig, tilhørte en ansett storbondeætt fra Borre i Vestfold, nevnes 1367 som kannik ved domkapittelet i Oslo, 1383 som prost samme sted, ble valgt til biskop 1385 og vigslet av paven i Roma våren 1386.

I sin 21-årige embetstid arbeidet Øystein energisk for å heve den moralske tilstand i sitt bispedømme og å bringe orden i bispestolens og kirkens forfalne økonomi. Han tok seg særlig av den geistlige lovgivning og jurisdiksjon, bila tvister mellom presteskapet og folket, straffet pliktforsømmelser og styrket de kirkelige institusjoner. Under sine årlige visitasreiser samlet han materiale til den fullstendige jordebok over kirkegodset i Oslo bispedømme (se Røde bok). Ved kjøp, salg og makeskifter søkte han å samle de mange spredte gårder og gårdparter i bispestolens og domkapittelets eie i sammenhengende godser som et ledd i bestrebelsene på å dempe de økonomiske skadevirkningene for kirken av det store folketapet og fallet i jordleien (landskylda) i kjølvannet av svartedauden og senere pestepidemier.

Øystein ble utnevnt av paven til generalkollektor for Norge. Han deltok ofte i riksrådets møter, og var formann i sendelaget til England 1405 i anledning av kong Erik av Pommerns ekteskap med prinsesse Filippa.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

12. juli 2011 skrev Reidar Astås

Siden fødselsåret er usikkert og vi ikke kjenner dødsåret,burde det livstidsangivelsen anføres 1337?-1407?. Da kunne "omtrentlig fødselsår" strykes Han er nevnt i kildene siste gang 1407.

Med vennlig hilsen
Reidar Astås

13. juli 2011 svarte Oddvar Moi

Jeg forandret dette til "omtrentlige årstall", siden det ikke var mulig å gjøre som du foreslo - 1337?-1407?.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.