Øystein Aslaksson

Faktaboks

Øystein Aslaksson
født:
1337
død:
10. september 1407
omtrentlig fødselsår
Side fra Røde bok, som biskop Øystein skrev rundt 1390.
Av .

Øystein Aslaksson, norsk geistlig som var biskop av Oslo fra 1386 til 1407. Han er også forfatter av Røde bok, et av de viktigste kildeskriftene fra norsk senmiddelalder.

Øystein tilhørte en ansett storbondeætt fra Borre i Vestfold. Han nevnes i 1367 som kannik ved domkapittelet i Oslo, i 1383 som prost samme sted. Han ble valgt til biskop i 1385 og vigslet av pave Urban 6 i Roma våren 1386.

I sin 21-årige embetstid arbeidet Øystein energisk for å heve den moralske tilstanden i sitt bispedømme og å bringe orden i bispestolens og kirkens forfalne økonomi. Han tok seg særlig av den geistlige lovgivning og jurisdiksjon, bila tvister mellom presteskapet og folket, straffet pliktforsømmelser og styrket de kirkelige institusjoner.

Under sine årlige visitasreiser samlet han materiale til den fullstendige jordebok over kirkegodset i Oslo bispedømme (Røde bok). Ved kjøp, salg og makeskifter søkte han å samle de mange spredte gårdene og gårdpartene i bispestolens og domkapittelets eie i sammenhengende gods. Dette var et ledd i bestrebelsene på å dempe de økonomiske skadevirkningene for kirken av det store folketapet og fallet i jordleien (landskylda) i kjølvannet av svartedauden og senere pestepidemier.

Øystein ble utnevnt av paven til generalkollektor for Norge. Han deltok ofte i riksrådets møter, og var formann i sendelaget til England i 1405 i anledning av kong Erik av Pommerns ekteskap med prinsesse Filippa.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Reidar Astås

Siden fødselsåret er usikkert og vi ikke kjenner dødsåret,burde det livstidsangivelsen anføres 1337?-1407?. Da kunne "omtrentlig fødselsår" strykes Han er nevnt i kildene siste gang 1407.Med vennlig hilsenReidar Astås

svarte Oddvar Moi

Jeg forandret dette til "omtrentlige årstall", siden det ikke var mulig å gjøre som du foreslo - 1337?-1407?.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg