Århus Å er en elv i Danmark med utspring i Astrup Mose ved Stilling-Solbjerg Sø og utløp i Århus Havn, 40 kilometer lang og med 54 meter samlet fall. Største sideelv er Lyngbygård Å.