utvinningstillatelse – petroleumsvirksomhet

Utvinningstillatelse er en konsesjon som gir enerett til leteboring og utvinning av petroleumsforekomster innenfor et avgrenset område på norsk kontinentalsokkel.

Utvinningstillatelser tildeles av Olje- og energidepartementet med hjemmel i petroleumsloven kapittel 3.

Innehaveren betegnes som rettighetshaver. I regelen tildeles utvinningstillatelser til en gruppe oljeselskaper - rettighetshavergruppen, og en av disse oppnevnes som operatør og driver virksomheten på vegne av rettighetshavergruppen.

Hver rettighetshaver får eiendomsrett til sin andel av den petroleum som produseres fra konsesjonsområdet. Dersom det påvises en drivverdig petroleumsforekomst på konsesjonsområdet, kan rettighetshaver få bygget ut denne gjennom å få godkjent en plan for utbygging og drift (PUD), utarbeidet i henhold til petroleumsloven.

Utvinningstillatelsene og eierfordelingen er registrert i Petroleumsregisteret.

Historisk har utvinningstillatelser hovedsakelig blitt tildelt i konsesjonsrunder, hvor myndighetene har kunngjort et visst antall blokker som det kan søkes utvinningstillatelse for. Siden første konsesjonsrunde i 1965 har det pr. 2013 vært 22 konsesjonsrunder. Søknadsfristen for 22. konsesjonsrunde utløp i desember 2012. I tillegg har det i senere år vært holdt årlige tildelingsrunder i modne deler av norsk kontinentalsokkel, først gjennom de såkalte Nordsjørundene i 2000 - 2002, deretter som "tildeling i forhåndsdefinerte områder" (TFO). I disse områdene vil geologien være godt kjent på forhånd, og det foreligger utbygd infrastruktur (olje- og gassrørledninger, prosesseringsanlegg) som eventuelle funn kan bli knyttet til.

For utvinningstillatelser tildelt gjennom konsesjonsrunder fastsetter myndighetene en arbeidsforpliktelse som rettighetshaver må forplikte seg til å gjennomføre, som boring av en eller flere letebrønner (undersøkelsesbrønn), gjennomføring av seismikk eller begge deler. Etter at arbeidsprogrammet er gjennomført, kan utvinningstillatelser tilbakeleveres.

Utvinningstillatelser gjelder først for en grunnperiode på opptil ti år. Dersom rettighetshaver har oppfylt arbeidsprogrammet og andre vilkår som er fastsatt, kan han kreve forlengelse for den perioden som er fastsatt i utvinningstillatelsen, vanligvis 30 år.

For utvinningstillatelser meddelt i de årlige tildelingene, kan det gjelde andre vilkår. Rettighetshaver kan ha fått en kort grunnperiode hvor han har valget mellom å utføre definert leteaktivitet, typisk bore en letebrønn, og tilbakelevering ("drill or drop"). Et annet alternativ er at han får frist på seg til å utarbeide en plan for utbygging og drift (PUD – petroleumsvirksomhet) for en petroleumsforekomst som allerede er påvist. Dersom han unnlater å utarbeide slik plan, faller utvinningstillatelse bort ("PUD or drop").

Den engelske betegnelsen er production licence, og den mest brukte forkortelsen for utvinningstillatelse er PL.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.