Minste avstand mellom to toner i det tempererte, kromatiske tonesystemet. Avstanden mellom for eksempel tonene c og ciss er en halvtone.