Trekkspill

Trekkspill er musikkinstrumenter der den som spiller, trekker eller skyver på en belg. Dette gir luftstrømmer som gjør at tynne tunger av metall inne i instrumentet vibrerer og lager lyd. Manualer med knapper eller taster brukes for å bestemme hvilke metalltunger som skal få tilført luft, som igjen avgjør hvilke toner som skal klinge. Trekkspillet har hatt utbredelse i folkemusikk i store deler av verden, men brukes også i stor grad i kunstmusikk, jazz, tango og andre musikkformer. Hele artikkelen

Ny artikkel