Stor granspinnveps, årevingeart i familien spinnveps. Svart og gultegnet, 11–14 mm lang. Arten har flere ganger opptrådt som skadedyr på gran i Mellom-Europa og Sør-Skandinavia, men selv om den finnes i Sør-Norge har vi foreløpig gått fri. Larvene lever flere sammen i spinn hvor de fortrinnsvis eter yngre nåler. De er grågrønne med svarte ben og en mørk, X-formet tegning på hodet.