Forekommer hos blomster når det ikke dannes befruktningsdyktige kjønnsceller. Pollenbærerne kan være sterile så det ikke dannes pollen, eller frøemnene kan slå feil. Hos noen kurvblomster, f.eks. georginer, er randblomstene sterile. Jf. selvsteril og semisterilitet.