Bakkesøte, toårig urt i søterotfamilien. 5–30 cm høy med fiolette eller av og til hvite blomster. Tidligere brukt mot bl.a. «sting» og gikt. Vanlig på tørr mark over hele landet, sjelden i lavlandet sørpå.