Søterot, flerårig planteart i søterotfamilien. 20–80 cm høy, med grov rot som har en besk smak. Motsatte blad og mørkt purpurrøde blomster. Vokser i fjelltrakter fra Setesdal og Telemark til Nordhordland og indre Sogn og et par steder i Gudbrandsdalen og Sør-Trøndelag. Gammel medisinplante.