(Gentianella tenella), art i søterotfamilien. 3–10 cm høy, grenet fra grunnen av stengelen, de lyseblå blomstene er langstilkede. Vokser på kalkrik grunn i fjellet fra Hardanger til Finnmark, opp til 1600 moh.