Sivsikader, nebbmunnslekt i sikadefamilien Cicadellidae. De er stråfarget med matt glans og ca. 4–5 mm lange. Bare én art er påtruffet i Norge. Den lever på takrør.