Takrør, den største av de norske gressartene, med 1–4 m høyt strå og stor, svartfiolett topp. Vokser i myrer, vann og ved havstrand, i Norge mest på Østlandet, sjeldnere på Vestlandet og i Nord-Norge. Det er ikke egnet til fôr, men har i sørligere land vært brukt til taktekking. Takrør formerer og sprer seg med frø og med grove, innhule jordstengler som gjerne ligger dypt i jorden. Den kan være et brysomt ugress i åpne grøfter og kanaler der den hindrer vannet i å komme frem. Herifra vandrer den ved hjelp av jordstenglene inn i tilgrensende åker og eng dersom grunnvannet står for høyt. Takrør motarbeides ved grøfting og senking av grunnvannstanden, men er ellers på grunn av jordstenglenes plassering og dimensjon vanskelig å bekjempe mekanisk i voksende kulturer. Den kan imidlertid bekjempes ved hjelp av spesielle kjemiske ugressmidler.